آنتونی رابینز

آنتونی رابینز یکی از برترین سخنرانان و نویسنده کتاب های رشد فردی ،موفقیت و انگیزشی در دهه های اخیر است که توانسته است با سخنرانی هایی که برای انجام میدهد زندگی میلیون ها انسان را متحول کند. در این بخش دسته بندی سخنرانی های آنتونی رابینز ترجمه و به مرور منتشر میشود

 
anthony-robbins-آنتونی-رابینز
آنتونی-رابینز-anthony-robbins-آنتونی-رابینز
استفاده-از-نهایت-قدرتanthony-robbins-آنتونی-رابینز
anthony-robbins-آنتونی-رابینز
anthony-robbins-آنتونی-رابینز
از این قسمت با پشتیبانی در ارتباط باشید
از طریق واتساپ ارسال کنید