صفحه اصلی

فایل‌های فرکانسیک

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک شادی

نمونهٔ قدرتمندی از فایل‌های فرکانسیک که توسط گروه بین‌المللی عرشیا به رایگان به شما هدیه شده است

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک آرامش

نمونهٔ قدرتمندی از فایل‌های فرکانسیک که توسط گروه بین‌المللی عرشیا به رایگان به شما هدیه شده است

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک کاریزما و ارتباط موثر

داشتن ارتباط موثر و شخصیت بانفوذ با میانبری به نام فایل‌‌های صوتی فرکانسیک!

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک عزت‌ نفس و اعتماد‌ به‌ نفس

ایجاد و افزایش «عزت‌نفس» و «اعتماد به نفس» با میانبری به نام فایل‌های صوتی فرکانسیک!

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک جذب اتفاقات مثبت

تبدیل شدن به آهنربای «جذب اتفاقات مثبت» با میانبری به نام فایل‌های صوتی فرکانسیک!

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک اشتغال و تحول کاری

تغییر سیستم مدل ذهن برای «یافتن شغل مناسب» یا «پیشرفت شغلی» با میانبری به نام فایل‌ها صوتی فرکانسیک!

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک بخشش

رهایی از رنجش‌ها و خشم‌ها و ایجاد تعادل در کانال‌های انرژی با میانبری به نام فایل‌‌های صوتی فرکانسیک!

از این قسمت با پشتیبانی در ارتباط باشید
از طریق واتساپ ارسال کنید